นครสวรรค์ I ม.ราชภัฏ จับมือ บริษัท แอโร กรุ๊ป ร่วมพัฒนากำลังคนด้านเกษตรสมัยใหม่ตอบสนองความต้องการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางมหา…

Read More

นครสวรรค์ I นายก อบจ.ร่วมฟังเสวนา ม.มหิดล บรรยายสาธารณะวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน “สุดขอบความรู้จักรวาลวิทยา”

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบ…

Read More

สมุทรปราการ I อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้อนรับฮีโร่เยาวชนไทยหลังคว้าชัยการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ไปต้อนรับเยาวช…

Read More

สิงห์บุรี I พลังงานจังหวัด ชวนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ลดค่าไฟฟ้า

นายสรรักษ์ จารุจุณาวงศ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดสิงห์บุ…

Read More

พิษณุโลก I เทคโนโลยีขับเคลื่อนสหกรณ์ บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระบุ ระบบสหกรณ์ยังได้รับความนิยมเสมอ ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีเข้าม…

Read More

สุพรรณบุรี I อบจ.เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ยิ่งใหญ่

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบัน…

Read More

นนทบุรี I เปิดเวที สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS ประจำปี 2566

ที่ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายประพิศ จันทร์มา อธิ…

Read More

วท.สัตหีบ รับรางวัลเหรียญทอง ด้านการแพทย์และสุขภาพ และรางวัลพิเศษจาก (WIIPA) ในงาน (ITEX 2023)

ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วย นายบดีรัฏฐ์  ฐิต…

Read More

นครสวรรค์ I นายก อบจ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ …

Read More

ราชบุรี I บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมความรู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าขนอม

นายอุดม เพ็ชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภ…

Read More