“ลุงชื่น” มอบแสงสว่างให้คนไทย ด้วยเครื่องชาร์จแบตฯ มือหมุน เด็ก ผู้หญิง ก็ปั่นได้

ลุงชื่น ขวัญเมฆ ในวัยกว่า 80 ปี หลังพยายามคิดค้นเครื่องจักรกลผลิตพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I 74 ปี บริษัทยนต์ผลดี ทำ MOU ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโน มช. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนหลังเกี่ยวข้าว

ณ บริษัทยนต์ผลดีจำกัด เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอ…

อ่านข่าว

อุบลราชธานี I สภาเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้วิกฤติราคาโคตกต่ำ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำการผลิต

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพของเกษตรกรฐา…

อ่านข่าว

พิษณุโลก I นักวิจัย ม.นเรศวร วิจัยพบว่าสมุนไพรไทยในครัว 3 อย่าง สามารถนำมาสกันเป็นครีมทานวด สลายไขมัน ลดเซลลูไลท์

ที่ห้องประชุมราชมนู มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี. ร…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I ม.ราชภัฏ จับมือ บริษัท แอโร กรุ๊ป ร่วมพัฒนากำลังคนด้านเกษตรสมัยใหม่ตอบสนองความต้องการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางมหา…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I นายก อบจ.ร่วมฟังเสวนา ม.มหิดล บรรยายสาธารณะวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน “สุดขอบความรู้จักรวาลวิทยา”

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะ เข้ารับฟังการบ…

อ่านข่าว

สมุทรปราการ I อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้อนรับฮีโร่เยาวชนไทยหลังคว้าชัยการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ไปต้อนรับเยาวช…

อ่านข่าว

สิงห์บุรี I พลังงานจังหวัด ชวนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ลดค่าไฟฟ้า

นายสรรักษ์ จารุจุณาวงศ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดสิงห์บุ…

อ่านข่าว

พิษณุโลก I เทคโนโลยีขับเคลื่อนสหกรณ์ บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระบุ ระบบสหกรณ์ยังได้รับความนิยมเสมอ ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีเข้าม…

อ่านข่าว

สุพรรณบุรี I อบจ.เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ยิ่งใหญ่

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ  แพงมา เลขาธิการสถาบัน…

อ่านข่าว