นครสวรรค์ I อบจ. ร่วม รองผู้ว่าและผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกผ้าทอ 10 อำเภอ 18 กลุ่ม เตรียมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและผลักดันเป็นสินค้าสากล

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์กา…

Read More

สตูล I ลูกเต่าตนุฝังอยู่ในสันทรายรังแรกออกเป็นตัว คืนสู่ธรรมชาติ 88 ตัว

ภาพนาทีประทับใจ และน่าตื่นเต้นของลูกเต่าตนุทั้ง 88 ตัวที่อยู่ใต้สันทรายบริเวณ หาดอาดัง-แหล…

Read More

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิ…

Read More

นครสวรรค์ I พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรถวายแด่หลวงปู่พัฒน์

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ…

Read More

อุดรธานี I “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”จุดประกายพัฒนาผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรม วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ อุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริ…

Read More

ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ทหารกล้านักรบ 3 จังหวัดชายแดนใต้

กองทัพภาคที่ 3 โดย พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลเอก พรศักดิ์  พู…

Read More