นครสวรรค์ I จัดอบรม “เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย” ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน สพป. เขต 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 มีการจัดประชุม อบรมสัมมนา…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรียกประชุมคณะกรรมการ มติสำคัญลงมติเลือกผอ.สถาบันคนใหม่

ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือ…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I อบต.หนองหลวง จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นางอัญชลี เดชเจริญศิริกุล นา…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I สมาคมนักศึกษาเก่า ม.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “รับน้องรถไฟ 67 “

ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ มีกิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ประจำปี 2567 ของสมาคมนักศึกษาเก่า…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ บูมสุด กวาดที่นั่งมหาวิทยาลัย 828 ที่นั่ง ดังไปทั่วประเทศ

นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตนเองได้รับรายงาน จากนางธิชาพร ยอ…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมร้องเพลง รับบริจาคเงินเพื่อซื้อกล้องวงจรปิดและกั้นห้องพยาบาล

ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการ…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I ผอ. เทคนิคนำคณะผู้บริหาร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์ ต่อเนื่อง 2 กลุ่ม 36 คน

ณ ห้องยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำน…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I ผอ.เทคนิค จัดประชุมเตรียมความพร้อม ส่งอาจารย์-นักศึกษาไปจีน เทคนิคกว่างสี พัฒนาศักยภาพสู่นานาชาติ

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จ…

อ่านข่าว

อุทัยธานี I สีสันโรงเรียนทุกแห่งเปิดเรียนวันแรกคึกคัก

ที่จังหวัดอุทัยธานี บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุท…

อ่านข่าว

นครสวรรค์ I ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม รับรางวัลจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุกิจ ดั่นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผ…

อ่านข่าว