“ขอดื่มนํ้าฝนในถังสักแก้ว” เรื่องเล่า “ในหลวง ร.๙” กับน้ำฝนในถังเก่าๆของยายแก่ๆ คนหนึ่ง

เป็นภาพจริงในเหตุการณ์จริง เมื่อปี ๒๕๐๑ โดยมี”ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล”เลขาธิการม…

อ่านข่าว

อุดรธานี I พิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ ตามแนวทางพระราชดำริ

ที่บริเวณคอกพักสัตว์ หมู่ 3 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล …

อ่านข่าว

ชัยภูมิ I อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหลังเกษียณอายุ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ตามแนวพระราชดำริ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พบชายวัย 62 ปี ไว้หนวดเครารุงรัง ดำเนินชีวิตอยู่กินแบบเรียบง่าย หา…

อ่านข่าว

ชลบุรี I ทต.หนองปลาไหล เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่โดมเทศบาลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลา…

อ่านข่าว

พังงา I กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 พาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ…

อ่านข่าว

ราชบุรี I สพอ.บางแพ จัดกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่การปลูกผักสวนครัว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี…

อ่านข่าว

ราชบุรี I สวนผึ้ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน…

อ่านข่าว

ราขบุรี I พช.สวนผึ้ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ ,ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าท…

อ่านข่าว

ราชบุรี I สพอ.ดำเนินสะดวก กิจกรรม การน้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ณ วัดหลวงหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หมู่ที 7 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คณะสงฆ์ว…

อ่านข่าว

ราชบุรี I พช.สวนผึ้ง ขับเคลื่อนโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, นักวิชาการเกษตร, เจ้า…

อ่านข่าว