ชัยภูมิ I อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหลังเกษียณอายุ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ตามแนวพระราชดำริ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พบชายวัย 62 ปี ไว้หนวดเครารุงรัง ดำเนินชีวิตอยู่กินแบบเรียบง่าย หา…

Read More

ชลบุรี I ทต.หนองปลาไหล เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่โดมเทศบาลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลา…

Read More

พังงา I กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 พาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ…

Read More

ราชบุรี I สพอ.บางแพ จัดกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่การปลูกผักสวนครัว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี…

Read More

ราชบุรี I สวนผึ้ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน…

Read More

ราขบุรี I พช.สวนผึ้ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ ,ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าท…

Read More

ราชบุรี I สพอ.ดำเนินสะดวก กิจกรรม การน้อมนำแนวพระราชดำริ สู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ณ วัดหลวงหลวงพ่อสดธรรมกายาราม หมู่ที 7 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คณะสงฆ์ว…

Read More

ราชบุรี I พช.สวนผึ้ง ขับเคลื่อนโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, นักวิชาการเกษตร, เจ้า…

Read More

สตูล I เกษตรกรตัวอย่าง ตามหลักทฤษฎีใหม่ อดีตครูเนรมิตทุ่งนาสวนผสมเป็นจุดเช็คอินชมดอกทานตะวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งผสมผสานแบบแนวเศษฐ์กิจพอเพียง ที่ยึดหลัก…

Read More

ชัยภูมิ I เปิดศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง แปลงสาธิตเพาะปลูกมันสำปะหลัง และแปลงพืชสมุนไพร

กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส  หนึ่งในกลุ่มบริษัทพูลผล ซึ่งก่อตั้งมากว่า 37 ปี ผู้นำในอุตสาหกรร…

Read More