เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

ชลบุรี I ธุรกิจโรงแรมพัทยา คาดหวังรัฐบาลใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

By admin1 ส.ค.23,2023

นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเตรียมเข้าช่วงของไฮซีซัน กลุ่มธุรกิจโรงแรมเริ่มมีการประสานงานกับบริษัทนำเที่ยวแล้ว คงต้องยอมรับว่าจุดหนึ่งที่กลุ่มลูกค้ายังคงรอคอยคือ ความมั่นคงหรือความเรียบร้อยของประเทศ หนึ่งในเหตุผลการตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลทางอ้อม แต่ในปัจจุบันเหตุผลในการตัดสินใจหลักๆ อยู่ที่สายการบิน ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับประเทศอื่นๆ ด้วย เพราะสายการบินยังมีรองรับน้อยแบบแบบไม่  100 % จึงส่งผลต่อการต่อรองราคาเนื่องจากนักท่องเที่ยว จะมีการอ้างถึงราคาตั๋วเครื่องบินที่มีราคาสูง ทำให้การท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซัน ธุรกิจโรงแรมยังไม่ได้มีการจองแบบ 100% ภาพรวมการจองโรงแรมในขณะนี้ จึงยังไม่ชัดเจน

ภาคธุรกิจโรงแรม จึงมีความคาดหวังจากรัฐบาลชุดใหม่ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งถือว่าเป็น 1ในช่องทาง การนำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศ ก็อยากจะให้ผลักดันและส่งเสริม หรืออะไรที่อุตสาหกรรมโรงแรมยังไม่เพียบพร้อมก็อยากให้สนับสนุนเพิ่ม เพื่อแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวอีกหลากหลายประเทศ อยากจะฝากในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวคนไทย ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเมืองพัทยาว่ามีความพร้อม เปรียบเทียบได้จากสถานการณ์หลังโควิด-19 ที่ผ่านมา เมืองพัทยามีความพร้อมในด้านความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นตัวตอบโจทย์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากในขณะนั้น

ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยภาครัฐ เช่นเดียวกัน ในเรื่องของนโยบายต่างๆ ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบริการกลับมาเติบโตได้ 100 % เพราะปัจจุบัน เมืองพัทยายังไม่ได้กลับมาเติบโตได้ 100 % เหมือนเก่า แม้จะเป็นช่วงไฮซีซันก็ตาม ซึ่งในปีที่ผ่านมาที่มีการกลับมาเปิดธุรกิจโรงแรมราคาขายยังไม่ได้ ท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรที่ผู้ประกอบการจะกลับมาเหมือนเดิมได้ ในระยะเวลา 1 ปีที่ประเทศไทย กลับมาเปิดประเทศ ธุรกิจโรงแรมยังไม่เต็มรูปแบบ 100% เนื่องจากผลกระทบต่างๆ อยากให้ทางรัฐบาลนำนโยบายหลักๆ ที่เคยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ กลับมาผลักดันช่วยเหลือผู้ประกอบการอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ในปัจจุบันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนไทย ยังคงนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่จะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มีการจองห้องพักแบบกระชั้นชิด เนื่องจากมีตัวเลือกที่มากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการวางแผนการตลาดของแต่ละโรงแรม ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นการต่อรองราคาโดยปกติช่วงนี้จนถึงเดือนธันวาคม จะเริ่มมีการสอบถามและจองห้องพักเข้ามาแล้ว แต่ปัจจุบันด้วยปัญหาเรื่องของราคาห้องพัก เมื่อเทียบกับต้นทุนราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น สายการบินมีน้อยนักท่องเที่ยว จึงต้องมีการต่อรองราคาห้องพักทำให้ธุรกิจโรงแรม ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้แบบ 100% เหมือนปกติ

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related Post