ชลบุรี I “ดีพร้อม” เยี่ยมชมพัฒนาการผู้ประกอบการอัจฉริยะ ผลสำเร็จต้นแบบ ตามแนวทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นำคณะประกอบด้วย นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ “ดีพร้อม” (DIPROM)  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมผู้ประกอบการอัจฉริยะ ในพื้นที่จังหวัด ชลบุรี

โดยในช่วงเช้าคณะได้เดินทางไปยังบริษัท ไคฮะซึ ไคเซน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารประกอบด้วย นางสาวปานจันทร์ ทวีทรัพย์ และนายพัฒนา พระไชยบุญ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะ ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลการเกษตร เก้าอี้เครื่องบิน มีจุดแข็งในการบริการด้วยหัวและใจ รวมทั้ง พัฒนาคนชุมชนดีพร้อม แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ตลาดชุมชนดีพร้อม เงินหมุนเวียนดีพร้อมโดยในปัจจุบันมีลูกค้าเป็นโรงงานใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นและโรงงานอีกหลายแห่ง

ในอดีต 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาแรงงานที่เข้าไปสู่โรงงานขนาดใหญ่ และปัญหาการเข้าไม่ถึงเงินทุน ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม NEC DIPROM ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ เรียนรู้เรื่องระบบการบริหารคุณภาพในบริษัท แนวทางพัฒนาบุคลากรที่รับนักศึกษาฝึกงานและคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงาน พร้อมทั้งการเชื่อมโยงกับแหล่งเงินทุน อย่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME D BANK จึงได้เงินทุนมาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยตั้งเป้าในอนาคตจะเป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมได้

ช่วงบ่าย อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและคณะ ได้เยี่ยมชม บริษัท มาเธอส์ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี โดยมีนางสาวอารดา เกียรติเสรี ผู้บริหารให้การต้อนรับ บริษัท มาเธอส์ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุง น้ำจิ้ม น้ำซอส น้ำแกง เป็นต้น โดยเริ่มต้นธุรกิจจากรูปแบบร้านค้าข้างทาง หลังจากนั้นดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะ และพัฒนาสินค้าให้ได้เป็นหมูสะเต๊ะพร้อมทาน เพียง 1 นาที พร้อมขยายตลาดไปยังช่องทางต่าง ๆ เช่น Modern trade ส่งออกไปยังฮ่องกง โรงแรมชั้นนำ ร้านอาหาร คาเฟ่

ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วม DIPROM Capital Market กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาและวางระบบแฟรนไชส์มากกว่า 50 บริษัท และได้มีการขยายเฟรนชายส์และขยายตลาดให้มีจำนวนมากขึ้น ทำให้ บริษัท มาเธอส์ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ทำธุรกิจได้แบบ โตไว

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความเป็นห่วงกลุ่มผู้ประกอบการในเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสั่งการให้ตนในนามของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานและผลสำเร็จจากการที่ผู้ประกอบการได้เข้ารับการอบรมและคำแนะนำของทางกระทรวง ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีพัฒนาการที่ดี อีกทั้งยังมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม เช่น การสนับสนุนการทำงานของคนในพื้นที่ การเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจได้ฝึกงานเพื่อสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งส่วนนี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเราได้จัดเตรียมหลักสูตรการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถเข้าไปชมหลักสูตรต่างๆ ได้ทาง www.facebook.com/dipromindustry หรือ www.diprom.go.th

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

ข่าวน่าสนใจ