เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

นครสวรรค์ I นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุมเตรียมจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา

By admin1 ต.ค.31,2023

นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสภาสถาบัน โดยมีนายสมคิดบุญเทวีผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภาและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบ ในเรื่องต่างๆทั้ง งบประมาณ แผนปฏิบัติการ อนุมัติผลการศึกษา ดังนี้คือ

  1. เรื่องการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบาย Soft Power สู่สถานศึกษา
  2. เรื่องการจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
  3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ โดยแสดงบัญชีคุมเงินแต่ละหมวด และสรุปผลการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ของทุกสถาบันการศึกษาที่ขึ้นตรงต่อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
  4. การอนุรักษ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 และการอนุมัติผลการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ซึ่งในที่ประชุมได้มีการ พูดถึงรายละเอียดเป็นกรณีพิเศษในเรื่อง การจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยจะมีการเชิญทุกวิทยาลัยในสังกัด เข้ามาร่วมแสดงผลงาน นำนักศึกษามาชมงานและเชิญสถานประกอบการภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดแสดง และมีการจัดเสวนาทางวิชาการ

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related Post