สมุทรปราการ I แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567 พร้อมด้วยนางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา  ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567

โดยเทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสืบสานประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยรามัญ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษได้สืบทอดถึงคนรุ่นหลังต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์พระประแดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประทศได้รู้จักมากขึ้น กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน ได้แก่ การประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย การละเล่นพื้นเมือง(สะบ้ารามัญ) ขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนแห่นก แห่ปลา การสาธิตการกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง

งานสงกรานต์พระประแดงแต่เดิมเรียกกันว่า งานสงกรานต์ปากลัด เป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ชาวไทยรามัญได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักกรี ตามประเพณีเมื่อถึงวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะแต่งกายชุดไทยรามัญไปทำบุญตามวัดต่างๆ และมีการปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการเล่นสะบ้าตามบ้านเรือนต่างๆ

งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ในทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยในปีนี้ (2567) งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่19-21เมษายน 2567 โดยเฉพาะในวันที่21 เมษายน จะมีพิธีเปิดงานสงกรานต์พระประแดง ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ พร้อมด้วยขบวนแห่นก-แห่ปลา ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา การเล่นน้ำสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานทั้งบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงและบริเวณใกล้เคียง ทำให้ทุกคนได้เห็น ถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผาชาติอีกมากมายที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมขบวนแห่รวมทั้งหนุ่มสาวแต่งชุดไทย-รามัญ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของงานสงกรานต์พระประแดง โดย งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ยัง ถือเป็น 1 ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ 4 ภาค ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกด้วย

วิวรรธน์ I สมุทรปราการ

ข่าวน่าสนใจ