เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

ราชบุรี I เทศบาลเมืองฯ ร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาฃน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

By admin1 เม.ย.20,2024

ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 9 พงสวาย อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานหล่าวถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี คณะผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชบุรี ร่วมกิจกรรมในวันนี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา

เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ราษฎร์ และพร้อมน้อมนำเป็นแบบอย่าง ของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) พร้อมกำลังพลจากหน่วยทหารเข้ารับบริการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมา ทั้งนี้โลหิตที่ได้ทั้งหมด ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป

ประวิทย์ I ราชบุรี

Related Post