เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

อุดรธานี I กองบิน 23 ร่วมทัพฟ้าสิงคโปร์เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

By admin1 เม.ย.27,2024

ที่ศาลาประชาคม ชุมชนหนองขอนกว้าง 3 เขตเทศบาลนครอุดรธานี นาวาอากาศเอก นทัย เมืองมณี ผู้บังคับการกองบิน 23 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุโขทัย สมศรีใส เสนาธิการกองบิน 23 พร้อมด้วย นาวาอากาศโท หลิน ลุ่ยเซียง ลอยด์ หัวหน้าหน่วยบินแยก กองทัพอากาศสิงคโปร์ ส่งมอบโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ชุมชนหนองขอนกว้าง 3 เทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ประธานชุมชน ชาวชุมชน คณะนายทหารจากกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ร่วมพิธี

สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ มีการปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงห้องสุขา ปรับปรุงรางระบายน้ำทิ้ง ปรับปรุงผนังข้างฝาทาสีใหม่ และปรับปรุงพื้นโดยเทปูนเต็มพื้นที่ ซึ่งจากเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สะดวกต่อการใช้งาน และขณะนี้มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

นาวาอากาศเอก สุโขทัย สมศรีใส เสนาธิการกองบิน 23 กล่าวว่า การมาพบกับชุมชนบ้านหนองหัวหมู และชุมชนโดยรอบกองบิน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชุมชนกับกองทัพอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศไทย กับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาร่วม 40 ปี แล้ว ที่ผ่านมา ได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้รับทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการบินจาก กองทัพอากาศสิงคโปร์ ทำให้นักบินของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบิน เพื่อปกปักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ และหากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถประสานมาได้ เรายินดีช่วยเหลือตามกำลังและขีดความสามารถของเรา

นางทัศนีย์ สุวรรณคุณ ประธานชุมชนหนองขอนกว้าง 3 กล่าวว่า ชุมชนเราเป็นชุมชนขนาดเล็ก 139 ครัวเรือน ประชากร 380 คน มีความยินดีที่ท่านและคณะมาเยี่ยมเยียนและปรับปรุงศาลาประชาคม เห็นความสำคัญของชุมชนเรา จากนี้ทางชุมชนจะได้ใช้ และพวกเราจะดูแลรักษาเพื่อให้ได้ใช้นานๆ โดยหวังว่าในโอกาสต่อไป ท่านจะได้มาเยี่ยมและมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนของเราอีก

นาวาอากาศโท หลิน ลุ่ยเซียง ลอยด์ หัวหน้าหน่วยบินแยก กองทัพอากาศสิงคโปร์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาฝึกที่ไทย ที่อุดรธานี เพื่อที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆในประเทศไทย นอกจากสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพอากาศไทย  เรายังได้ช่วยเหลือประชาชนเพื่อแสดงความห่วงใย ขอบคุณชาวอุดรที่ให้โอกาสพวกเราได้ช่วยเหลือ หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ในโตรงการนี้ สุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

Related Post