เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

สุพรรณบุรี I กาชาดมอบถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ยากไร้

By admin1 เม.ย.27,2024
module:1facing:0; ?hw-remosaic: 0; ?touch: (0.42083335, 0.42083335); ?modeInfo: ; ?sceneMode: Night; ?cct_value: 5428; ?AI_Scene: (200, -1); ?aec_lux: 261.49884; ?hist255: 0.0; ?hist252~255: 0.0; ?hist0~15: 0.0; ?module:1facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (0.42083335, 0.42083335); modeInfo: ; sceneMode: Night; cct_value: 5428; AI_Scene: (200, -1); aec_lux: 261.49884; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายใน นางพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นำเหล่ากาชาด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภออู่ทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมถุงยังชีพ ไปมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน จากมาตรศรีกรุ๊ป นำข้าวสารมาร่วมมอบให้ให้ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ยากไร้อีกด้วย

นางพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับเกิดสภาวะอากาศร้อนจัด ทำให้การทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความลำบาก

โดยเฉพาะผู้ยากไร้ที่หาเช้ากินค่ำ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ดังนั้นตนจึงได้รับมอบหมายให้นำคณะเหล่ากาชาด และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมามอบให้ พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือมาตรศรีกรุ๊ป นำข้าวสารมาร่วมมอบให้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพี่น้องประชาชนอีกด้วย

ภัทรพล I สุพรรณบุรี

Related Post