นครสวรรค์ I ศิษย์เก่าม่วงขาว โรงเรียนนครสวรรค์ เข้ารดน้ำขอพร ครูประจำชั้นเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

ณ ร้านอาหารบ้านนายช่าง หมู่บ้านเอ็นเอสซี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ศิษย์เก่า โรงเรียนนครสวรรค์ ชั้น ม.ศ. 5/5 ห้องเรียนภาษา-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-ภาษา) ปีการศึกษา 2524 ได้รวมตัวกันเพื่อจัดพิธีรดน้ำขอพร คุณครูบุญเรียม  ปลอดประดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนนครสวรรค์  ซึ่งเป็นครูผู้สอนและครูประจำชั้น ม.5/5 เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 และแสดงมุทิตาจิตกตัญญูกตเวทิตาที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาจนลูกศิษย์ได้ดีมีงานทำทุกคน

สำหรับศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย นายศุภชัย นกเขียว หัวหน้าห้อง ม.ศ.5/5 นางสุวรรณา สถาพรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา นางวิภา เปรมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีต ครู คศ.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมและกลุ่มเพื่อนสมาชิกห้องม.ศ.5/5 พร้อมจัดกิจกรรม การรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล การกล่าวมุทิตาจิต การรับประทานอาหารร่วมกันและการพูดคุยระลึกถึงความหลัง

โดยคุณครูบุญเรียมได้ให้พรและให้โอวาทว่า “ขอขอบใจลูกศิษย์ทุกคนที่ยังระลึกนึกถึงกัน ในโอกาสอันเป็นมงคลวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ครูขออำนวยอวยพรให้ศิษย์รักทุกคน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวย คิดสิ่งหนึ่งหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกๆประการ มีชีวิตที่ดี การงาน การเงินเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง พรใดที่ประเสริฐ สุขใดที่ว่าเลิศ ขอให้พรนั้นสุขนั้น จงเป็นของศิษย์รักทุกคน”

ชาติชาย I นครสวรรค์

ข่าวน่าสนใจ