ราชบุรี I ประชาชนอำเภอปากท่อ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ชาติพันธุ์ไทย-จีน ประจำปี 2567

ที่บริเวณตลาดปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นายนคร ศิวิลัย นายอำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อบต. อสม.ร่วมงานโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นชาติพันธุ์ไทย-จีน ประจำปี 2567 มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอปากท่อ พร้อมใจกันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.67ถึง วันที่ 2 พ.ค.67 มีการแสดงพื้นบ้าน ของชาวไทยเชื้อสายจีน และ 8 ชาติพันธุ์ ขบวนแห่อาม่าเขาเหลา เทพเจ้าแห่งการค้าขายและเทพเจ้าแห่ความศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอปากท่อ ให้ความเคารพนับถือสักการะมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีพิธีทรงเจ้าขบวนแห่เทพเจ้ารอบตลาดปากท่อกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ประกอบอาชีพค้าขายเคียงคู่ไปกับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ 8 ชาติพันธุ์ ที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอปากท่ออย่างมีความสุขกับการค้าการขายมาตราบเท่าทุกวันนี้

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ I รายงาน

ข่าวน่าสนใจ