โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2567”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกและเยี่ยมชมกิจการ กฟผ. ประจำปี 2567” ด้วยการนำคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ จำนวน 28 คน นำโดยนายฉัตรชัย เกบุ้ย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชลจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จ.นครราชสีมา เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.สมุทรปราการ พร้อมได้สื่อสารภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. อย่างถูกต้องชัดเจนในเชิงประจักษ์

ในโอกาสนี้ นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) นายสาโรช กิจประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 2 (ช.อฟต.-2) และนายวิมลไชย มงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (ช.อชค.) ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะฯ พร้อมชี้แจงความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 5-7  ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

จากนั้นในช่วงบ่ายได้นำคณะเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอาทิ การปลูกต้นไม้ด้วยการยิงหนังสติ๊ก บริเวณพื้นที่เขายายเที่ยง อีกทั้งยังได้ปั่นจักรยานเพื่อเข้าไปสักการะพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) และเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำและทุ่งกังหันลมอีกด้วย

วิวรรธน์ I สมุทรปราการ

ข่าวน่าสนใจ