เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

สมุทรปราการ I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับเขตลาดกระบังนำพนักงานร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์

By admin1 มิ.ย.2,2024

นางสาวฐิติพรญ์ เศรษฐลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ และ นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมคณะผู้บริหาร นำพนักงานกว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ บริเวณป้ายรถเมล์ ถนนสุวรรณภูมิ 4 โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มอบต้นไทรเกาหลีจำนวน 300 ต้น และต้นอินทนิลน้ำจำนวน 50 ต้น ให้แก่เขตลาดกระบัง ด้วย

ทสภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนโดยรอบ และหวังว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทสภ. ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

ชัยฐกรณ์ I สมุทรปราการ

Related Post