นครสวรรค์ I โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทำความดีด้วยหัวใจ

บริษัท โรงสีไทยเสรี โดยคุณบำรุง – คุณรุ่งทิพย์ กฤชภากรณ์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารวัณโรค โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนางขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรือง

สำหรับท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า กรณีสแกนคิวอาร์โค้ดบริจาคผ่านระบบสรรพากร e-Donation ท่านจะได้รับใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบฯ ผ่านอีเมล และเก็บหลักฐานการโอนเงินแสดงต่อสรรพากร

ข่าวน่าสนใจ