เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

นครสวรรค์ I สโมสรโรตารีพาสาน ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมินทร์ มอบกระเบื้องยาง โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต

By admin1 มิ.ย.18,2024

นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิรวัฒน์ วัฒนาอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท. 4 ) ร่วมรับมอบพื้นกระเบื้องยาง โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน จำนวน 9 ห้อง โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต จำนวน 1,017,731 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท) โดย สโมสรโรตารีพาสาน นครสวรรค์ ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพ นวมินทร์ โดยการสนับสนุนของผู้ว่าการภาคนอมีนี ธวัชชัย และ โรตารีแอนน์ เอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์

Related Post