เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

นครสวรรค์ I กิจกรรม Pride Festival 2024 และเวทีเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

By admin1 มิ.ย.18,2024

ณ ลานกิจกรรมมุกดาหารสแควร์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “มุกดาหาร Pride Festival 2024” และเวทีเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ มีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ภาคประชาสังคม องค์กรธุรกิจเอกชน และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อย่างคึกคัก โดยภายในงานมีกิจกรรม ขบวนพาเหรดมุกดาหาร Pride Festival 2024 กิจกรรมถนนคนเดินสีรุ้ง ทางม้าลายสีรุ้ง การแสดงความสามารถและกิจกรรมการแสดงดนตรี

รัฐบาลกำหนดให้เดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในตัวตนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Pride month โดยจังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 แล้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไป และมีการเปิดเวทีเสวนานโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ในครั้งนี้ขึ้น

Related Post