เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

สมุทรปราการ I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดตลาดนัดแรงงานเปิดรับกว่า 1,000 อัตรา

By admin1 ก.ค.4,2024

นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 9 โดยมีนางสาวฐิติพรญ์ เศรษฐลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และตัวแทนผู้ประกอบการ ทั้ง 30 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรมที่ ศูนย์ขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้สมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน

โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส ประเทศไทย บริษัท ลีมูซีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น สกาย ไอซีที จำกัด ฯลฯ มาร่วมออกบูธรับสมัครงาน

โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จนถึงปริญญาโทในตำแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงานตรวจค้นสัมภาระผู้โดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค เป็นต้น รวมแล้วกว่า 1,000 อัตรา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการมาออกบูธแนะนำการใช้บริการหางานออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ Doe.go.th ด้วย

นางกรรณิการ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจและการจัดการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทสภ. ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาสยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท.

จึงได้จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการตลาดนัดแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บริษัทผู้ประกอบการใน ทสภ. มีการจ้างแงงานท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ได้ทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. ในตำแหน่ง ต่างๆ ไปแล้วกว่า 2,900 อัตรา ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศของชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยังยืนควบคู่ไปกับ ทสภ. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9084 และ 0 2132 9093

ชัยฐกรณ์ I สมุทรปราการ

Related Post