มอบเงิน 2 แสนบาท จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย และคุณศิริวรรณ เตชะพานิช มอบเงินบริจาคในนาม นาวาเอกหญิง ขวัญเรือน สงวนเชื้อ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ High flow Airvo2 จำนวน 1 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts