เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ทหารกล้านักรบ 3 จังหวัดชายแดนใต้

By admin1 พ.ค.9,2021

กองทัพภาคที่ 3 โดย พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เดินทางมาเป็นประธานใน พิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน นพฤทธิ์  สุขสอน  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพรานไพร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นกรณีพิเศษ ณ วัดกำแพงงาม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยมี พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี

เนื่องจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง 3 ฝ่ายเข้าพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านบาตูบือละ หมู่ 2 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา และเกิดการปะทะเป็นเหตุให้ อาสาสมัครทหารพราน นพฤทธิ์  สุขสอน  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพรานไพร

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เสียชีวิต 1 นาย ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ ได้ 1 ราย วิสามัญเสียชีวิต 2 ราย และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดพิธี รับ – ส่ง ศพทหารกล้า ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังวัดพิษณุโลก ไปบำเพ็ญกุศล ณ ภูมิลำเนาจังหวัดสุโขทัย โดยพิธีบำเพ็ญกุศลศพ อาสาสมัครทหารพราน นพฤทธิ์ สุขสอน ครอบครัวได้กำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 8 พฤษภาคม 2564 ณ วัดกำแพงงาม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นตัวแทนมอบ ธงไตรรงค์/ใบประกาศเกียรติบัตร/เหรียญบางระจัน ให้แก่ครอบครัว และทายาท ของ อาสาสมัครทหารพราน นพฤทธิ์  สุขสอน

เพื่อเป็นเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล และแสดงถึงความหาญกล้าในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งมอบเงินสินไหมทดแทนมรณกรรมทหาร “กองทัพบก ( ภัยสงคราม ) และพิทักษ์พลกระทรวงกลาโหม” จำนวน 1,100,000 บาท, เงินบำรุงขวัญผู้บัญชาการทหารบก จำนวน 40,000 บาท, และเงินช่วยเหลือและบำรุงขวัญสมาคมแม่บ้านทหารบก จำนวนเงิน 10,000 บาท แก่ครอบครัว และทายาท ของ อาสาสมัครทหารพราน นพฤทธิ์  สุขสอน ตามลำดับ ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้าท่ามกลาง ผู้ที่มาร่วมพิธี แต่ในความโศกเศร้าก็ยังมีความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อทหารกล้าและครอบครัว ญาติผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

 

Related Post