เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกร

By admin1 ก.พ.27,2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 42 “เกษตรชายแดนแฟร์ 64” จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรและเยี่ยมชมนิทรรศการ จากหน่วยงานนักเรียนนักศึกษา

ในการนี้นายอำเภออรัญประเทศ ได้นำพี่น้องประชาชน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Related Post