เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

อุดรธานี I “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”จุดประกายพัฒนาผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่น

By admin1 พ.ค.16,2021

ที่กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรม วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ อุดรธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทย (Coaching) “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นายจำรัส กังน้อย รองผวจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน โดยได้มอบหนังสือ Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2020 และใบความรู้แก่ผู้เข้าอบรม และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี

สำหรับการอบรมฯครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยได้พระราชทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลายา “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดผ้าลายพระราชทาน ต่อไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และต่อยอดการพัฒนาผ้าลายพระราชทาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบต่อให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจ เชิงมหภาค และส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัย สู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย และทุกโอกาส ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย 2 กิจกรรมคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการด้านผ้าไทย 8 ครั้ง และการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และกิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดผ้าลายพระราชทาน เป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมที่จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า และช่างทอผ้าของจังหวัดอุดรธานี จาก 20 อำเภอ รวม 50 คน เนื้อหาประกอบด้วย กติกาการประกวด การใช้ความรู้ด้านคุณภาพเส้นใย ไหมพันธุ์ไทย ฝ่ายพื้นเมือง และการผสมผสานผ้าไทยใน คอลเลคชั่น ตลอดทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย เป็นต้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่นไทย อีกทั้งคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและบรรจุภัณฑ์ผ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้ความรู้ครั้งนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุษณต่อวงการผ้าไทย ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำริพระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พร้อมทรงพระราชทานแบบลายผ้าแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถที่จะต่อยอดนำมาพัฒนารายได้กลับเข้าสู่ชุมชน ขณะเดียวกันกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามความร่วมมือกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ให้ดำรงคงอยู่ปรากฎเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยต่อไป

Related Post