เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

น่าน I เจ้าหญิงลัดดา (หมัดคำ) ณ น่าน ล่วงลับสู่อ้อมกอดของเจ้าพ่อ

By admin1 ส.ค.18,2022

เจ้าหญิงลัดดา(หมัดคำ) ณ น่าน ธิดาในเจ้ามหาพรมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านลำดับที่ 64 กับเจ้าศรีคำซึ่งเป็นธิดา เจ้าเหมย น้องสาวร่วมบิดาของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (องค์ที่ 63 )และเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 64 (องค์สุดท้าย) โดยเจ้าเหมยเป็นพระธิดาของ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 62  เจ้าหญิงลัดดาจึงเป็นหลานของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช และ เหลนของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ผู้นำเมืองน่านเข้าสวามิภักดิ์ต่อกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงต้นกรุง

ในบั้นปลายชีวิตท่านดำรงตนเป็นประชากรที่ดีของชาติยึดมั่นในคุณธรรม ใช้ชีวิตตามปรกติที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อยู่กับครอบครัวลูกหลานที่อบอุ่น เป็นข้าราชการครูบำนาญ เเละเป็นทายาทเจ้าผู้ครองนครชั้นลูกท่านเดียวที่ยังเหลืออยู่ในล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้เป็นเกียรติในฐานะผู้สืบทอดคุณงามความดีแห่งยุคสมัย

ในเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ก่อนวันครบรอบพิราลัยในเจ้ามหาพรหมฯ 1 วัน ท่านได้ล่วงลับสู่อ้อมกอดของเจ้าพ่อด้วยอาการอันสงบ ณ บ้านสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สิริอายุ 94 ปี ปิดตำนวนประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตของนครรัฐเล็กๆในหุบเขาที่ชื่อว่า นันทบุรีศรีนครน่าน

Related Post