เสาร์. ก.ค. 13th, 2024

นครสวรรค์ I อบจ. ร่วม รองผู้ว่าและผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกผ้าทอ 10 อำเภอ 18 กลุ่ม เตรียมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและผลักดันเป็นสินค้าสากล

By admin1 ส.ค.22,2022

ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าทอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าทอชั้นเลิศจังหวัดนครสวรรค์

โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้าทอชั้นเลิศจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรหม ผศ.อธิกัญญ์ มาลี ดร.จตุพร งามสงวน ดร.ชาตรี วงสายสิน หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่นำมาแสดงในวันนี้นั้นมาจาก กลุ่มผ้าทอ 18 กลุ่ม จาก 10 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 113 ชิ้นซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนั้นก็จะดูในเรื่องของ คุณภาพ มาตรฐาน เส้นใย ลวดลาย ความสวยงาม

สำหรับผ้าทอที่ได้ผ่านการคัดเลือกในวันนี้จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อบจ.นครสวรรค์ จะได้ดำเนินส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดให้กับกลุ่มผ้าทอดังกล่าว โดยการจัดหาตลาดผ่านทางชมรมบ้านบึงบอระเพ็ด รวมทั้งอบจ. จะดำเนินการจัดหาในเรื่องของการตลาดการจำหน่าย การกำหนดราคาและพัฒนาคุณภาพเพื่อผลักดันให้เป็นสินค้าเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป

Related Post