อุบลราชธานี I กองทัพไทยระดมกำลังพลเครื่องจักรเข้าช่วยรื้อถอนบ้านไฟไหม้ 3 ครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัย

ที่ บ้านนาส่วง หมูที่ 1 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่…

อ่านข่าว