เชียงใหม่ I นักเรียนชายแดนแข่งทักษะคณิตคิดเร็วเท่าทันเด็กในเมือง

นายสัญญา  สมตา ครูอาสาคณิตคิดเร็วพร้อมทีมงาน ได้เข้าสอนเด็กนักเรียนชายแดนโดยมีทางองค์การบร…

Read More

นครสวรรค์ I นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุมคณะกรรมการสภา รายงานผลการดำเนินการ

ที่ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์ นาย…

Read More

นครสวรรค์ I นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่ห้องประชุมเล็กสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสมค…

Read More

นครสวรรค์ I ประเมินผลงานครูกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมเลื่อนขึ้น คศ.3 คศ.4 กรรมการจากสตรี นวมินท์

ณ ห้องสมุดวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ มีคณะกรรมการจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์และ…

Read More

นครสวรรค์ I โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คว้า 3  รางวัล จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ณ  ศูนย์ป…

Read More

ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาให้ลูกม่วงขาว ผู้อำนวยการพร้อมรองฯรับมอบแทน ยอดเงิน 35,100 บาท

ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายนิรันดร์ ศิริวัฒน์ ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรร…

Read More

โรงเรียนนครสวรรค์คว้า 3 รางวัล เครือข่ายผู้ปกครองและครูดีเด่น จาก เลขา สพฐ. ในการประชุมสภาผู้ปกครองและครูแห่ง ปทท.

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กันยาย…

Read More

นครสวรรค์ I โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอย่างสมเกียรติ ” ร้อยรัก ถักทอ สายใยมุทิตา “

ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางคณะกร…

Read More

นครสวรรค์ I สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา นำเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่นโชว์ ชุด “Flapper fashion in the 1930’s”

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยฯ พร…

Read More