นครสวรรค์ I สโมสรประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ ประชุมเลือกประธาน

นายไวยโชตินัย ประธานสโมสรประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางสโมสรมีการจัดประชุมใหญ่…

Read More