นครสวรรค์ I โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรร…

Read More

สระแก้ว I โครงการ เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ

ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายธีรชัย ลิ้มประ…

Read More

สมุทรปราการ I อบรมหลักสูตรมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐาน…

Read More

ชลบุรี I สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดวิ่ง “Save Zoo Run 2022″ วิ่งเที่ยวผจญภัยสุดมันส์

นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเทวินทร์ รัตน…

Read More

หนองคาย I จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด…

Read More

ชลบุรี I นายกบอล พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล อบรมให้ความรู้ด้านโรคเอดส์ภายในชุมชน

นายดำรงค์ (นายกบอล) ดีเจริญวงษ์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี…

Read More

ชลบุรี I รพ.สิริกิติ์ แถลงข่าวกิจกรรม เดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ครั้งที่ 15

พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือในพระบรมราชิ…

Read More