หนองคาย I เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ส่งเสริมปลูก อโวคาโด ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร     

ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดหนองคาย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย นายมนต์สิทธ…

Read More

เชียงราย I ชาวไร่ยาสูบครวญขอปลี่ยนอาชีพโยนรัฐหาพืชทดแทน อนุกมธ.สธ.ยันชง งดลดโควต้ารับซื้อ

ที่ห้องประชุมเทศบาล ต.สายน้ำคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย นายเอกภพ เพียรพิเศษ รองประธานคณะอนุกรรม…

Read More

สตูล I นายอำเภอมะนังลงพื้นที่สอนมันนิปลูกผักพื้นเมือง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

ณ ทับมันนิ หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นายรอมดอน หะยีอาแว นายอำเภอมะนั…

Read More

สระแก้ว I เกษตรจังหวัด ร่วมโครงการ CCS ชุมชนสร้างชาติ ในหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูง

นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว…

Read More