สตูล I เกษตรกรตัวอย่าง ตามหลักทฤษฎีใหม่ อดีตครูเนรมิตทุ่งนาสวนผสมเป็นจุดเช็คอินชมดอกทานตะวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งผสมผสานแบบแนวเศษฐ์กิจพอเพียง ที่ยึดหลัก…

Read More

ชัยภูมิ I เปิดศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง แปลงสาธิตเพาะปลูกมันสำปะหลัง และแปลงพืชสมุนไพร

กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส  หนึ่งในกลุ่มบริษัทพูลผล ซึ่งก่อตั้งมากว่า 37 ปี ผู้นำในอุตสาหกรร…

Read More

ชลบุรี I สอ.รฝ.นำกำลังพล นักเรียน ประชาชน ร่วมดำนา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พลเรือตรี สรวุธ ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วย  คุณมัณท…

Read More

สระแก้ว I โครงการสังฆประชาปันสุขดำนาคนละมัด ทุ่งนาแห่งศรัทธาถอนกล้าดำนา

พระอธิการ อภัย อภัสโร เจ้าอาวาส วัดหนองบัวประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโครงการสังฆประชาปันสุข ดำนาคน…

Read More

สระแก้ว I พลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ และพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพลัง “บวร” ถอนกล้าดำนาบุญ โค…

Read More

ทัพเรือภาคที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ จัดกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างรายได้…

Read More

ชัยภูมิ I ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี รับการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

ที่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประ…

Read More

ชัยภูมิ I นพค.55 สนภ.5 นทพ. ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนโนนกอกวิทยา ดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 70 พรรษา 

ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 70 พรรษา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่…

Read More

ชัยภูมิ I หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 ฝึกอบรมทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ให้กับ อปพร.และการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

นาวาอากาศเอก คงฉัตร เกษสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วย…

Read More

ชลบุรี I สมาคมวอลเลย์ AFS ประเทศไทย ร่วมจัดโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 17

ที่บริเวณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชลบุรี ทิพยประกันภัยจำกัด ( ม…

Read More