ราชบุรี I สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ขับเคลื่อนปฎิบัติการขจัดความยากจน

คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาบอ…

Read More

ราชบุรี I พช. ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการ…

Read More

สระแก้ว I เสริมแกร่ง ติดปีก SMEs  สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปร…

Read More

มุกดาหาร I ชาวลาวจำนวนมากขับรถข้ามฝั่งมาท่องเที่ยว มาจับจ่ายซื้อของ และหาหมอ

บรรยากาศปั้มน้ำมัน ปตท.สะพานมิตรภาพ ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร …

Read More

ชลบุรี I ม.เกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU กับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา สร้างวิชาชีพและความมั่นคงให้แก่ชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่

ณ โถงเรือใหญ่ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการร่วมลงนามจดบันทึกข้อตกลงความ…

Read More

สระแก้ว I เสริมแกร่ง ติดปีก SMEs  สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ป…

Read More

ชลบุรี I อบจ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่

นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างเค…

Read More

นนทบุรี I เกษตรกรโคนมทั่วประเทศรวมตัวติดตามการผลขอขึ้นราคาน้ำนมดิบ

ที่ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด นนทบุรี โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศไม่พอใจหลังรัฐมนตรีกระทร…

Read More