นครสวรรค์​ ผวจ.ลงพื้นที่ริมแม่น้ำน่านพร้อมสั่งโยธาฯ เร่งออกแบบแก้ปัญหาตลิ่งทรุด

นายชัยยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ โยธาธิการ…

Read More

แพทย์ทหารแนะ “เฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร ย้ำอาการไม่รุนแรง โอกาสแพร่เชื้อต่ำ”

จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้…

Read More

นวัตกรรม “หาน้ำให้นาอิน”  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ม…

Read More

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จากน้ำหลากและ น้ำท่วมฉับพลัน

ตามที่ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 24/…

Read More

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 11 ล้าน ซีซี โครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ”ในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต จากผลกระทบโรค COVID-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลในวงกว้าง ส่งผลกระทบให้โลหิตสำรองของส…

Read More

สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไ…

Read More

สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ไ…

Read More

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กว่า 550 คน

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายและ…

Read More