ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ให้การสนับสนุนกำลังพลในการบรรจุถุงทราย เพื่อเตรียมความพร้อมรับพายุโซนร้อน “โนรู”

นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธา…

Read More

ราชบุรี I บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด จัดกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างคุณค่าด้านช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้…

Read More

เชียงใหม่ I นักเรียนชายแดนแข่งทักษะคณิตคิดเร็วเท่าทันเด็กในเมือง

นายสัญญา  สมตา ครูอาสาคณิตคิดเร็วพร้อมทีมงาน ได้เข้าสอนเด็กนักเรียนชายแดนโดยมีทางองค์การบร…

Read More

ราชบุรี I ผู้ว่าฯ นำข้าราชการทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเ…

Read More

ราชบุรี I พช ดำเนินกิจกรรม Live Action จัดแสดงนิทรรศการ “การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย”  ในงาน Sustainability Expo 2022  นำเสนอพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ  โครงการ …

Read More

ราชบุรี I ปฎิบัติการขจัดความยากจน คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน อำเภอบ้านโป่ง

นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยนางสาวเนตรชนก ใจเลื่อม เจ้าหน้าที่พัฒ…

Read More

ราชบุรี I บูรณาการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี ประธานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย…

Read More

ราชบุรี I สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ขับเคลื่อนปฎิบัติการขจัดความยากจน

คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาบอ…

Read More