มุกดาหาร I เจ้าอาวาส เปิดลานวัดให้ชาวนาในพื้นที่นำข้าวเปลือกมาตากข้าว

ที่วัดบ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ชาวนาแห่นำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาตากผึ่งแดดบริเวณลานวัด เต็มไปด้วยข้าวเปลือกจำนวนมากของชาวนาที่นำมาตากแดดลดความชื้น หลังจากทางวัดเปิดโอกาสให้ชาวนาเข้ามาใช้พื้นที่ตากข้าวได้   แต่มีข้อตกลงร่วมกัน ขอให้นำข้าวมาตากไม่เกินคนละ 3 วัน เพื่อหมุนเวียนสลับกัน

โดยพระอธิการเดวิด สุทาโส เจ้าอาวาสวัดบ้านกุดโง้งน้อย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ช่วงนี้ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ทางวัดจึงได้ให้ชาวนาที่ไม่มีลานสำหรับตากข้าวเปลือก ให้นำมาตากได้ที่ลานวัด ดีกว่านำไปตากบนท้องถนน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเสี่ยงต่อการสูญหาย  นอกจากนี้ตนเองยังได้ออกมาช่วยญาติโยมตากข้าวเพื่อแบ่งเบาภาระอีกทางหนึ่ง ซึ่งพระก็ต้องอาศัยข้าวจากญาติโยมใส่บาตรดำรงชีพ การได้ช่วยเหลือชาวนาตากข้าว เป็นการตอบแทนอีกทางหนึ่ง เพราะคำว่า “บวร”  บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน  มีชาวนามากกว่า 8 ราย นำข้าวมาตากในวัดแห่งนี้ โดยชาวนาคนไหน ข้าวเปลือกแห้งดีแล้ว ก็จะเก็บใส่กระสอบนำกลับบ้านไปใส่ไว้ในยุ้งฉาง เพื่อให้ชาวนารายอื่นได้มาใช้พื้นที่ตากข้าวบ้าง

ชาวนาบ้านกุดโง้ง เปิดเผยว่า ดีใจมากที่ทางวัดอนุญาตให้นำข้าวมาตากบริเวณลานวัดได้ เพราะชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีที่ตากข้าว โดยจะมีการตากข้าวสลับสับเปลี่ยนกัน การตากข้าวในวัด ยังอุ่นใจกว่าการตากข้าว บนถนน ไม่ต้องห่วงเรื่องโจรที่จะมาขโมยข้าวเปลือกชาวนา เพราะที่วัดในช่วงค่ำ พระท่านจะปิดประตูวัด ทำให้ปลอดภัยกว่าการตากข้าวบนถนนมาก

Related posts

Leave a Comment