นครสวรรค์ I แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Central NakhonSawan Series BACK 2 SCHOOL

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต Central NakhonSawan Series BACK 2 SCHOOL

วันที่ 22 พ.ค. 67 เวลา 12.00 น. ณ นครสวรรค์ฮออล์ ชั้น 3 เซ็นทรัลนครสวรรค์

ข่าวน่าสนใจ