เลย I ททท. ดำเนินโครงการ Weekday Workation @เลย หนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๗

นาย จริยาทร สูหู่ ผอ.การท่องเที่แยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในวันธรรมดามากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ และไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวเฉพาะช่วงวันหยุด

ในการนี้ ททท.สำนักงานเลย จึงขอเรียนเชิญท่านพิจารณานำบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการ Weekday Workation @เลย หนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่ง ททท.สำนักงานเลย ยินดีให้การสนับสนุนค่าที่พักสำหรับ การเข้าพักในวันธรรมดา (วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี) ในพื้นที่จังหวัดเลยหรือจังหวัดหนองบัวลำภู ตามรายชื่อที่พัก ดังแนบ จำนวน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ คืน สำหรับ ๑ คณะ ตามความเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมเดินทาง ตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป ทั้งนี้ มีสิทธิ์จำนวนจำกัดเพียง ๘๐๐ คนเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลังโดยสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ นางสาวพลิสา พรกุณา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๖๑ ๘๕๘๕

ประวิทย์ I รายงาน

Related posts

Leave a Comment