นครสวรรค์ I รร.อนุบาลฯ จัดงานเกษียณสมเกียรติ ประทับใจ ” เกษียณเกษมศานต์ ร้อยใจอนุบาลนครสวรรค์….นิรันดร”

ณ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ มีการจัดงาน “เกษียณเกษมศานต์ ร้อยใจอนุบาลนครสวรรค์ …นิรันดร” เป็นการจัดแสดงมุทิตาจิต ให้กับคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมี นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษานายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายสุธิชัย อื้อศรีวงศ์ ผศ.ปิยลาภ มานะกิจ และมีอดีตผู้อำนวยการ อดีตรองผู้อำนวยการ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯ คุณครูปัจจุบัน และ ผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

การจัดงานเริ่มด้วย นายณัฐจักร แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ นางธินรา อู๋สูงเนิน นางศิริลักษณ์ คชลักษณ์ นายสมมาตร จีนเขตร์การ นางสุรีรัตน์ โชติวิชาศิริกุล รองผู้อำนวยการ และคุณครู นำขบวนขึ้นเวที มีคุณครูเกษียณทั้ง 5 คน ประกอบด้วย ครูจันทนา สอนกองแดง ครูชัยพฤก ตันสุวัฒน์ ครูนิตยา โพธิ์พรหม ครูนวลอนงค์ หิริโอ ครูธนากาญจน์ ทองม่วง

หลังจากขึ้นเวทีแล้ว ประธานกรรมการสถานศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชมรมศิษย์เก่าฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกถึงคุณครูที่เกษียณทั้ง 5 คนว่ามีความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคุณครูที่ดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดี  เพราะคุณครูอนุบาล จะต้องมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเพื่อมารับนักเรียน และ จะกลับบ้านหลังจากที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านจนเป็นคนสุดท้าย  คุณครูจะต้องดูแลอย่างนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่กับครู ถือว่าเป็นหน้าที่ที่หนักและต้องเสียสละเป็นอย่างยิ่ง และยังร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจนอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศอีกด้วย

​ท้ายสุดคุณครูทั้ง 5 คน ได้กล่าวความรู้สึกถึงความภูมิใจที่มาเป็นครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่ สมเกียรติ และขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ จะเป็นความประทับใจที่บันทึกไว้ในความทรงจำตลอดไป

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts

Leave a Comment