สตูล I พิธีมอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหว…

Read More

นครสวรรค์ I รร.อนุบาลฯ จัดงานเกษียณสมเกียรติ ประทับใจ ” เกษียณเกษมศานต์ ร้อยใจอนุบาลนครสวรรค์….นิรันดร”

ณ ห้องประชุมรัตนินทร์สโรช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ มีการจัดงาน “เกษียณเกษมศานต์ ร้อยใจอนุบา…

Read More

นครสวรรค์ I โรงเรียนนครสวรรค์จัดงานเลี้ยงเกษียณให้ ผอ. ครู นักการ มุทิตาจิต 2566

ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ มีการจัดงาน มุทิตาจิตให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษีย…

Read More

พิษณุโลก I โชว์ศักยภาพทางด้านเมืองแห่งการศึกษา เปิดท้องฟ้าจำลอง ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต…

Read More

นครสวรรค์ I นายก อบจ. ให้การสนับสนุนนักเรียน สู่เป้าหมาย 1 คน 1 ความสามารถ ส่งเสริมให้เต็มตามศักยภาพ

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายพงษ์ศักดิ์ เงินสันเทียะ รอง.ผอ.สถานศึกษา แล…

Read More

นครสวรรค์ I ม.ราชภัฏฯ MOU กับวิทยาลัยพยาบาลฯ สปร. จัดการศึกษาร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางมหา…

Read More

นครสวรรค์ I ประชุมกรรมการสถานศึกษาและต้อนรับ ผอ.โรงเรียนอนุบาลฯ คนใหม่ที่มารักษาราชการแทน ชี้แจงระเบียบ

นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ม…

Read More

นครสวรรค์ I มหาวิทยาลัยราชภัฏ นว. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดใหม่

นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานก…

Read More

ชลบุรี I ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ให้แก่เยาวชนรอบท่าเรือ

ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รอ…

Read More

มุกดาหาร I เทศบาลตำบลมุก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมุก นายโสภณ กลิ่นประปทุมทิพย์ นายกเทศบาลตำบลมุก เป็นประธานใ…

Read More